MILJÖPOLICY

CHINA TRADING skall delta i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga.

Detta har vi valt att genomföra på följande sätt:

Vi ska…
genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. CHINA TRADING skall ha ett certifierat miljöledningssystem.
I de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.

Vi ska…
uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.
Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet.

Vi ska…
öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder och leverantörer.

Så att vi…
bidrar till en hållbar utveckling i samhället och att vi uppfattas som ett trovärdigt alternativ vad gäller miljöarbete inom restaurang, storkök och leverantörer.

Ladda ner vår miljö policy som pdf fil.